ALV Waterschap Rivierenland

1 december 2018, van 09:30 tot 11:30, De Schering, Scheringlaan 2 Tiel | De Schering, Scheringlaan 2 Tiel

Uitnodiging PvdA Gelderland t.a.v. ALV inzake vaststelling kandidatenlijst en programma Waterschap Rivierenland:

Beste partijgenoot,

Op 20 maart 2019 gaan we naar de stembus. We kiezen dan onder meer voor een nieuw bestuur voor onze waterschappen. Van oudsher zorgen de waterschappen in Nederland voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij onder andere voor het beheer van waterkeringen, voor de juiste  waterstand en voor de zuivering van het afvalwater. De stroomgebieden van onze rivieren trekken zich niet altijd iets aan van onze provinciale grenzen. Het werkgebied van een waterschap kan daarom gemeenten uit meerdere provincies omvatten. Het gewestelijk bestuur van de provincie Gelderland is aangewezen om onder anderen de verkiezing van het Waterschap  Rivierenland te coördineren.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt. Er ligt een goed concept verkiezingsprogramma klaar waarin onze sociaal democratische uitgangspunten herkenbaar naar voren komen. Ook aan onze oproep voor kandidaatstelling is gehoor gegeven en we hebben met bevlogen en ter zake kundige partijleden gesprekken mogen voeren. Dit heeft geleid tot een sterke lijst.

Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor het waterschap Rivierenland kunt u via onderstaande link bekijken;

Amendementen op het verkiezingsprogramma kunt u tot 28 november indienen en mailen naar de secretaris van het bestuur: Wopke Veenstra (gewestgelderland@gmail.com)

https://gelderland.pvda.nl/agenda/ledenvergadering-waterschap-rivierenland/ 

Deze beide documenten (verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst) legt het bestuur graag ter vaststelling aan u voor. We stemmen vanuit het principe ‘one man one vote’.

U wordt hiervoor uitgenodigd op:

Zaterdag 1 december van 9.30 uur tot 11.30 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in De Schering, Scheringlaan 2 4001WJ Tiel.

Kiesgerechtigd zijn onze leden die wonen in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Voor de provincie Zuid Holland omvat het werkgebied de volgende gemeenten:  Gorinchem, Alblasserdam, Hardinxveld Giesendam, Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Krimpenerwaard, Sliedrecht, Zederik.

In geval van twijfel is met behulp van de site van de unie van waterschappen na te gaan in welk waterschap uw woonadres valt.

Tijdens de inloop van 9.30 uur tot 10.00 uur vindt registratie en uitreiking van stemformulieren plaats. Wij verzoeken u daarom op tijd aanwezig te zijn.

Wij hopen u op zaterdag 1 december te mogen ontvangen,

Hartelijke groet,
namens het  gewestelijk bestuur Gelderland

Wopke Veenstra
secretaris