ALV PvdA Zuid-Holland

22 september | Partijkantoor Rotterdam

Op zaterdag 22 september vindt de ALV plaats van PvdA Zuid-Holland waar de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten en Waterschappen worden voorgelegd aan de leden.