ALV PvdA Zuid-Holland

20 oktober | Partijkantoor Rotterdam

Op 20 oktober vindt de ALV plaats van PvdA Zuid-Holland, waar het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten en Waterschappen worden vastgesteld. Meer informatie volgt.