ALV Hoogheemraadschap Rijnland

22 november 2018, om 20:00, Sociëteit De Burcht (Tuinzaal), Burgsteeg 14, Leiden | Sociëteit De Burcht (Tuinzaal), Burgsteeg 14, Leiden

Op donderdag 22 november vindt in de tuinzaal van Sociëteit De Burcht vanaf 20.00 uur de ALV plaats ter vaststelling van de kandidatenlijst voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Alleen inwoners van het betreffende waterschap hebben tijdens deze vergadering stemrecht.