Lid Provinciale Staten

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.    

Biografie
“Ik ben in 1959 in Haarlem geboren, in Middelburg getogen en sinds mijn achttiende Hagenaar. Ik ben hier in ’78 beland als leerling verpleger in Ziekenhuis Leyenburg en heb daarna tal van baantjes gehad totdat ik in ’83 geschiedenis ging studeren in Leiden. In het begin van die studie werkte ik bij als barman bij Café De Plak (nu De Klap) en als straatveger voor de SWEM. Van 1986 tot 1991 was ik fractievertegenwoordiger voor Links Den Haag / GroenLinks in de Haagse Gemeenteraad. Tot ’89 was dat de periode van het linkse college van PvdA, D66 en Links Den Haag waarin, onder veel meer, het besluit viel om het stadhuis aan het Spui te bouwen. Uit die tijd stamt mijn politieke verwantschap met mensen als Adri Duivesteijn, waardoor mijn overstap naar de PvdA in 1994 een eenvoudige was.

Na mijn afstuderen kwam ik via de HTM bij de reisinformatiepioniers van ‘9292’ terecht. Daarna heb ik zeven jaar bij Origin en vier jaar bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA, aanvankelijk als medewerker van Adri Duivesteijn, daarna van Angelien Eijsink en Roos Vermeij, terecht.  Ik ben nu al weer meer dan tien jaar docent bij de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Ik heb drie volwassen kinderen en ik word binnenkort opa van mijn eerste kleinkind. Ik ben een muziekfanaat, waarbij mijn liefde vooral, maar niet uitsluitend, uitgaat naar free jazz en geïmproviseerde muziek.”

Waarom de PvdA?
“Bij mij is het deels genetisch bepaald dat ik actief werd voor de PvdA, want ik kom uit een traditioneel rood nest. Mijn vader was actief lid van de Middelburgse PvdA. Het enige dat afweek was dat we niet van de VARA, maar van de VPRO waren en ook dat heb ik overgenomen. Als puber wilde ik natuurlijk niet echt op mijn vader lijken en ik werd daarom al op mijn 16e lid van de PSP, een partijtje dat links van de PvdA was gesitueerd en dat later opging in GroenLinks. Hoewel ik me altijd had ingezet voor linkse samenwerking, voelde ik me toch meer verbonden met de PvdA.Ik werd politiek zelf ook steeds gematigder, waardoor ik in ’94 naar de PvdA overstapte. Ik bekleedde daar al snel bestuursfuncties en was van 2006 tot 2010 gemeenteraadslid.”

Inhoudelijke focus
“Al vanaf mijn jeugd, als actief lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, ben ik erg betrokken bij natuur en milieu. Op dat gebied speelt de provincie een belangrijke rol, dus daar zet ik me erg graag voor in. Ook vind ik het belangrijk dat de PvdA zich de komende periode inzet voor betaalbare woningen, een goed verloop van de energietransitie, weidevogelbeheer en het behoud van de natuur in de provincie.”