Sophie Heesen

Kandidaat #33 Provinciale Staten

Sophie Heesen (19) is PvdA raadslid in Gouda en in het dagelijks leven vwo-scholier. Ze zet zich in Gouda in voor educatie, diversiteit en gelijke kansen voor ieder kind.