Sef Teerink

Kandidaat #9 HHS Delfland
Sef Teerink

Over Sef Teerink

Sef heeft ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening. Hij heeft zich goed georiënteerd op het werk van de waterschappen. Zijn betrokkenheid bij de nieuwe fractie is meer dan waardevol. Juist vanuit zijn kennis en ervaring weet hij hoe belangrijk het is dat de waterschappen in de komende Omgevingswet hun rol aan de voorkant van het beleid uitoefenen. Om vanuit die betrokkenheid, ook met gemeenten, de waterschapstaken tijdig in te brengen.