Statenlid

Rosalie Bedijn

‘Ik wil jongeren een stem geven’ 

Het provinciale politieke bedrijf is nog te veel het domein van grijze mannen. Jongeren zijn er maar weinig te vinden. Terwijl beslissingen die genomen worden vaak over hún levens gaan. Dat moet veranderen, vindt Rosalie Bedijn. Als jong PvdA-statenlid geeft zij het goede voorbeeld. 

 

Minder zekerheid 

“‘Als je maar hard genoeg werkt kun je alles bereiken’; dat is een opvatting die ik vaak hoor, maar waar ik het pertinent niet mee eens ben. Want soms hebben mensen gewoon vette pech in hun leven. Het is niet altijd jouw schuld als iets niet lukt. Bovendien: veel zekerheden van vroeger zijn inmiddels niet zo vanzelfsprekend meer. Een inkomen, een baan, een woning: het zijn al lang geen zekerheidjes meer.” 

Solidariteit en eerlijk delen 

“Ik kijk liever naar het brede plaatje. Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen en zeker moet zijn van een baan en een betaalbare woning. Dat vraagt om solidariteit, eerlijk delen en om een rechtvaardige samenleving. Dat betekent dus ook dat de overheid soms een helpende hand moet toesteken als iemand het op eigen kracht niet redt. Kijk naar het woningtekort. Daar moet de provincie echt een rol in spelen. Nog te vaak zeggen mensen dat zij maar geluk hebben dat ze een woning hebben gevonden. Maar ik denk dan: ‘Dat moet toch heel normaal zijn.’” 

In de gemeenteraad 

“Toen ik op de middelbare school zat werden er in het provinciehuis debatten voor scholieren georganiseerd, en ik was daarbij. Ik vond het zo boeiend dat ik meer wilde. Toen ik een jaar of 17 was bedacht ik me dat ik een verkiezingscampagne van nabij wilde meemaken. Ik ben me gaan oriënteren op welke partij het beste bij mij zou passen en kwam uit op de PvdA. Ik stuurde een mail naar de afdeling in mijn woonplaats Noordwijk. Meteen kreeg ik een handgeschreven kaartje terug. ‘Welkom. Doe je mee?’ Een paar jaar later waren er gemeenteraadsverkiezingen en ben ik commissielid geworden in de gemeenteraad.” 

Statenlid 

“Inmiddels ben ik statenlid voor de PvdA. Ik hou me in die hoedanigheid bezig met de onderwerpen ruimtelijke ordening, wonen en economie. Bij ruimtelijke ordening gaat het over hoe we zo goed mogelijk omgaan met onze schaarse ruimte. Bij wonen vind ik het belangrijk dat we niet alleen koopwoningen bouwen, maar dat er ook genoeg sociale huurwoningen komen voor starters en voor mensen met een minder grote beurs. Bij economie gaat het wat mij betreft vooral om werk, om voldoende banen zodat we allemaal kunnen meedoen in de samenleving. Daarnaast ben ik ook bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Statenleden. Doel van deze vereniging is om de positie van statenleden zo goed mogelijk te ondersteunen.” 

Extra missie 

“Als jongere heb ik nog een extra missie. Ik vind het namelijk een gemis dat maar zo weinig generatiegenoten de weg naar de politiek arena weten te vinden. Terwijl beslissingen vaak wel verstrekkende gevolgen hebben voor hun levens. Dus wil ik jongeren een stem geven. Want nog te vaak voelen zij zich niet vertegenwoordigt in de provincie. En ik hoop uiteraard dat ik ook andere jongeren kan inspireren om mee te gaan praten over hun toekomst.” 

Human Capital Agenda 

“Mijn politieke ambities kwamen mooi samen in de Human Capital Agenda van de provincie. Bij de totstandkoming van de vorige begroting heb ik me hard gemaakt voor extra geld om daarmee jongeren om te kunnen scholen naar een toekomst in de ICT. Ik zag dat als een manier om heel concreet jonge mensen aan een baan te helpen.” 

Slimme oplossingen 

“Ik ben nu vooral benieuwd wat er gaat gebeuren met de arbeidsmarkt en met de economie na de coronacrisis. Welke nieuwe kansen dienen zich aan? En hoe kan de provincie daar een rol in spelen? Lukt het ons meer te focussen op werk en op de arbeidsmarkt in plaats van op zoveel mogelijk winst maken en geld verdienen? Kunnen we wellicht bedrijventerreinen ombouwen tot woonvoorzieningen? Met welke slimme oplossingen komen we echt verder? Die zoektocht ga ik ook de komende jaren graag aan.” 

 

Over Rosalie: 

Naam: Rosalie Bedijn 

Woonplaats: Noordwijk 

Burgerlijke staat/gezinssamenstelling: Getrouwd 

Functie: Statenlid provincie Zuid-Holland 

Waar ben je naar op zoek?