Rik Hindriks

Kandidaat #15 Provinciale Staten

Ik ben Rik Hindriks. Deeltijd gepensioneerde, deeltijd ondernemer. Financieel deskundig. Vervoerseconoom. Expert Europese Unie. Adviseur innovatie ICT en energie. Lid verantwoordingsorgaan pensioenfonds ABP. Kaderlid FNV, actief bij de pensioenacties. Speerpunt: zelfstandigen toegang geven tot het ABP. Ik wil de provinciale spaarpot van 700 miljoen inzetten voor gratis openbaar vervoer en meer natuur.

“We zijn uit onderhandeld. En net als bij een normale cao rest ons dan nog één middel: actie voeren. De hele FNV komt in beweging, want een goed pensioen is voor iedereen van belang. Daarbij richten we ons op de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Want door de Provinciale Staten wordt indirect de Eerste Kamer gekozen, en dus de senatoren die de pensioenwetten goed moeten keuren.”

Dat bericht kreeg ik 12 december in mijn mailbox. En ik doe mee. Want actie is nodig. Actie om Lubbers III weg te krijgen. Of als dat onverhoopt niet lukt toch in ieder geval tot concessies te dwingen.

Want het moet socialer, mensen hebben recht op een goed pensioen, zelfstandigen en flexwerkers hebben ook recht op sociale zekerheid. En dat lukt niet met dit rechtse kabinet.

Het zijn bijzondere tijden. De havens gaan plat, het openbaar vervoer gaat plat, de industrie gaat plat. De mensen zijn het zat!

Gele hesjes in Frankrijk, protesten in Nederland. Er broeit een opstand. En wat mij betreft wordt dat een linkse opstand die het sociaal activisme laat vlammen.

Dat is nodig omdat opnieuw gebeurt wat na elke recessie dreigt. De PvdA helpt om het puin van de recessie op te ruimen. Maar het geld dat daardoor vrij komt wordt door rechts Nederland onder aanvoering van VVD en CDA verjubeld met cadeautjes aan grote bedrijven en lastenverlichting voor rijken.

The Times they are a-Changin’
The Times they are a-Changin’ zong Bob Dylan in 1964, ik was 11. Meneer de President zong Boudewijn de Groot in 1966. In 1966 bezetten we parkeerplaatsen in Purmerend met speelgoedautootjes. Het was mijn eerste actie, ik was 13.

En nu, vele jaren en vele acties later is er nog altijd veel te veranderen.

Niet omdat vroeger alles beter was, integendeel. We zijn er enorm op vooruitgegaan. Toen was de HBS, de hogeschool en de universiteit alleen weggelegd voor de elite. Nu volgt 43% een hogere opleiding en krijgen vaklieden steeds meer waardering. Toen was elk jaar vakantie een onbereikbare droom. Den Uijl wilde een auto voor iedereen bereikbaar maken. Dat is gelukt. De welvaartsstaat moest nog uitgevonden worden, maar staat nu onder druk.

Er is veel tot stand gebracht. Vaak na harde strijd en altijd met kleine stapjes voorwaarts, soms met een stapje terug. Maar ik heb geleerd in de vakbeweging: terugonderhandelen doen we nooit.

Nu is het tijd voor nieuwe strijd want er zijn nieuwe problemen. Om te beginnen landelijk en daarvoor zijn de Statenverkiezingen van groot belang. Stem dus PvdA dan kunnen we via de eerste kamer de druk zo groot mogelijk maken.

Maar ook in de provincie Zuid-Holland. Ik erger me als financieel deskundige al jaren aan het oppotten van geld door provincies. Dat geld is van burgers, van u en van mij. De provincie heeft het gekregen van het Rijk en opgehaald met belastingen. Maar de provincie zuid-zuid-holland doet er te weinig mee. Er zit ruim 700 miljoen in kas. Daarmee kunnen we gratis openbaar vervoer voor ouderen en de minima decennia betalen.

En dan blijft er nog ruim voldoende geld over om een onderhoudsfonds te maken voor onze natuur. Naast extra investeringen in fietspaden en nieuwe natuur. Want nieuwe natuur aanleggen is mooi, maar als je er niks aan doet wordt het vervolgens een rommeltje. De natuurorganisaties (zuid hollands landschap, staatsbosbeheer, natuurmonumenten) zijn nu al jarenlang stelselmatig gekortwiekt. En de gevolgen beginnen zichtbaar te worden. Er wordt mooi weer gespeeld met het Haringvliet. En dat is inderdaad een prachtig gebied. Maar ook daar is te weinig geld om het mooi te houden.

Wat mij betreft komt er een einde aan het oppotten. Gaan we 700 miljoen investeren in zuid-holland en de mensen die daar wonen. Ik weet hoe dat moet. En desnoods gaan we er harde actie voor voeren. Stem op de PvdA en als je een financieel deskundige actievoerder wilt, stem op Rik Hindriks.