Reinette Kiès

Kandidaat #7 HHS Delfland

Ik stem 20 maart PvdA, omdat het dé partij is die altijd opkomt voor het brede publieke belang. Bijvoorbeeld tegen het afwentelen van kosten van bedrijven op de burgers. Het is dé partij die strijdt voor bestaanszekerheid met een fatsoenlijk inkomen, sociale verbondenheid en een samenleving waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Ik breng kennis en ervaring mee over water, landbouw, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Ik ben nieuwsgierig, enthousiast en verbindend. Ik wil dat het Hoogheemraadschap Delfland samen met bewoners, bedrijven en overheden praktisch, slim en met lef werken aan een veilige, duurzame en klimaatbestendige toekomst.

Reinette is een betrokken PvdA-lid. Ze was eerder raadslid en lid van het algemeen bestuur van waterschap Regge en Dinkel in het oosten van het land. Ze heeft ruime ervaring binnen diverse sectoren van de overheid. Haar inzet is bescherming tegen hoogwater, anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering en voorkomen van verdroging. Tegelijk mag grondeigendom en industrialisatie niet ten koste gaan van leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Zij zal vanuit die betrokkenheid en inhoudelijke drijfveren een goede inbreng leveren in de fractie.

Reinette Kies