Pieter Goossen

Kandidaat #8 HHS Rijnland

De gevolgen van klimaatverandering vereisen een balans tussen financiële draagkracht en duurzaamheid. Pieter vindt dit een cruciaal punt voor een sociaal democratische partij. Vanuit de commerciële sector is hij nu als IT manager aan de slag bij GGZ Rivierduinen. Pieter is goed bekend met digitale communicatie en campagne strategieën. Dit kwam goed van pas bij de campagne voor Progressief Zoeterwoude, het samenwerkingsverband van PvdA, Groen Links en D66, waarvan hij fractievoorzitter is. Woont aan het boezemwater en vindt het fascinerend hoe de waterhuishouding geregeld wordt. Inwoners worden nog onvoldoende gehoord en hij wil zich dan ook inzetten voor burgerparticipatie.