Pieter Boot

Kandidaat #8 HHS Delfland
Pieter Boot

Over Pieter Boot

Ik stem PvdA omdat bij de waterschapsverkiezingen de PvdA de enige partij is een combinatie van  drie belangrijke voornemens heeft. Waterschappen heffen belastingen en de PvdA vindt het belangrijk dat mensen die dit niet of nauwelijks kunnen betalen worden ontzien. Ook mogen gezinnen in Delfland niet meer gaan betalen.  De PvdA wil net als alle andere partijen dat we droge voeten blijven houden en dat daarvoor genoeg wordt geïnvesteerd – maar de PvdA wil ook dat er overal rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering en dat het waterschap zich er samen met gemeenten voor inzet dat ook  wijken die hier het meest last van worden geholpen er iets aan te doen. Ten slotte is de PvdA voor een transparant bestuur, waarin we netjes kunnen controleren waar het geld aan uitgegeven wordt en welke risico’s we lopen.

Pieter Boot maakt als plaatsvervangend lid deel uit van de PvdA-fractie Delfland. Hij heeft een brede ervaring en gedegen kennis van de vraagstukken waar het waterschap voor staat. Pieter staat voor evenwicht tussen vernieuwing en behoud van het goede. Als econoom kan hij als geen ander een bijdrage leveren in het zoeken naar evenwicht tussen kostenbeperking, de noodzaak van lange termijn investeringen en het sociaaldemocratische uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Hiervoor gaan is binnen het waterschap Delfland meer dan een uitdaging.

Pieter Boot