Paulien van der Hoeven

Kandidaat #6 Provinciale Staten en #5 HHS Delfland
Paulien van der Hoeven

Over Paulien van der Hoeven

Onzeker zijn over je baan, je huis, de buurt, de zorg. Allemaal heel gewone dingen waar we ons zorgen over maken. Ook in Zuid-Holland. Maar in een land als Nederland mag dat niet nodig zijn. Met meer dan 3,5 miljoen inwoners is Zuid-Holland de dichtstbevolkte provincie van Nederland. In ZuidHolland staat de meeste industrie. We hebben mooie steden, veel voorzieningen, open landschap en natuur. Terecht dat mensen graag naar Zuid-Holland komen voor onderwijs, recreatie, erfgoed en cultuur.

Maar er is ook veel dat beter kan en beter moet in onze provincie. Woningnood aanpakken bijvoorbeeld. Een eerlijke verdeling van de lasten van klimaatverandering en verduurzaming. Banen die zekerheid bieden en mogelijkheden om je te blijven bijscholen. Schone lucht en schone economie. Nu leven rijke mensen langer en zijn ze langer gezond. Je levensverwachting mag niet afhangen van je postcode!

Al eeuwenlang vecht Zuid-Holland tegen het water. Die strijd is nu extra zwaar door extreem weer en de stijging van de zee. Omdat we onder de zeespiegel liggen, zijn we kwetsbaar. Bij regen, en bij hitte. We moeten ons aanpassen aan de verandering van het klimaat. En we moeten verdere opwarming van de aarde voorkomen. De natuur beschermen. Zeker in Zuid-Holland is die strijd belangrijk.

Dit biedt ook een kans. Op werk aan technieken van de toekomst. Op duurzame bedrijvigheid. Het vraagt om schone lucht, water en bodem. Dat gaan we dus samen oppakken. Ook de provincie en waterschappen moeten hierin samenwerken. Aan goede oplossingen en een eerlijke verdeling. Stem 20 maart PvdA. Wij werken aan zekerheid. We doen dat in de provincie, het waterschap en in de Eerste Kamer. Belangrijke zaken laten we niet alleen over aan de markt. Dat maakt verschil. Want: iedereen heeft recht op vaste grond onder zijn of haar voeten. Op een fijn huis. Werk zonder zorgen. Op het best passende onderwijs. Op de beste zorg. En op een gezonde omgeving om te leven. Het is de enige manier om vooruitgang mogelijk te maken. Voor jong en oud, met ieder opleidingsniveau, met of zonder migratie-achtergrond.

Als je je zeker voelt in je leven, kun je vooruit. De PvdA vecht voor die basis: wonen, werken, leven. Zeker in Zuid-Holland.