Nijs Keppel

Kandidaat #12 HHS Rijnland
Nijs Keppel

Over Nijs Keppel

Nijs heeft een bijzondere band met het waterschap. Als voorzitter van de vereniging Vrijwilligers Koenensluis is hij actief betrokken bij het waterschap Rijnland. Tegelijkertijd is hij betrokken bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zijn boot ligt in Rijnland, zijn huis staat in waterschap AGV. Nijs is lid van het afdelingsbestuur Amsterdam Zuid en was vakbondsbestuurder AbvaKabo. Heeft onder meer gewerkt bij Amsterdam Airport Schiphol en is nu zelfstandig interim-manager/adviseur. Hij kijkt naar het waterschap vanuit zijn expertise op het gebied van personeel en organisatie, maar tegelijk ook als actief gebruiker van het Rijnlandse water. Door zijn betrokkenheid in twee aan elkaar grenzende waterschappen een interessante en betrokken kandidaat.