Nico de Gier

Kandidaat #15 HHS Delfland

Ik stem 20 maart PvdA, omdat er meer gedaan moet worden om de leef- en werkomstandigheden van mensen te verbeteren.

Duizenden mensen leven in armoede, zoeken een betaalbaar huis, vrezen voor nieuwe overstromingen bij de volgende regenbui of vrezen voor hun gezondheid door slechte waterkwaliteit en luchtkwaliteit.

Ook de bereikbaarheid van Westland staat al jaren onder druk. Naast het dichtslibben van de wegen door het vrachtverkeer is de auto ook het enige alternatief voor het woon-werkverkeer door het ontbreken van goed openbaarvervoer en fietspaden.

Door het ontbreken van goede zorgvoorzieningen zijn Westlanders aangewezen op zorg in de regio die door de slechte bereikbaarheid tot veel klachten en zorgen leiden.

De PvdA wil hier wat aan doen. STEM OP 20 MAART PvdA