Marleen Damen

Kandidaat #45 Provinciale Staten

Marleen Damen is Wethouder gezondheid, jeugdzorg en welzijn in de gemeente Leiden. Hiervoor was ze directeur van de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris en werkte ze bij de directie arbeidsmarkt op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.