Marjolijn Eshuis

Kandidaat #10 Provinciale Staten
Marjolijn Eshuis

Over Marjolijn Eshuis

Ik ben Marjolijn Eshuis. Al jarenlang actief voor de PvdA in Voorschoten. Voor mij de partij die werkt aan het betrekken van iedereen in de samenleving!   

Een betaalbaar huis, een schone en groene omgeving staan hoog op de provinciale agenda. Onderwerpen die het niveau van de gemeente overstijgen, en die mij aan het hart gaan!

Mijn inzet: het vroegtijdig betrekken van inwoners en belanghebbenden bij besluitvormingstrajecten om tot de beste besluiten voor Zuid-Holland te komen! 

Stem op 20 maart PvdA!  Sociaal & Groen!

‘Gezien worden, meedoen en mee beslissen’: door mijn werk in de internationale samenwerking bij de Verenigde Naties en diverse ontwikkelingsorganisaties in o.a. China, India, Pakistan, Congo, Uganda en Nicaragua, weet ik hoe belangrijk het is dat je gehoord wordt, dat je mee kan doen in de samenleving. Conflicten in die landen zijn vaak terug te voeren op achterstelling van groepen. Denk aan het islamitische Pakistan waar religieuze minderheden, zoals christenen en hindoes, bedreigd en gediscrimineerd worden. In hindoeïstische India leven de moslimminderheid en de kastelozen in de marge van de samenleving. Zij zijn veroordeeld tot de minst aantrekkelijke banen, de hogere kasten kijken stelselmatig op hen neer. Dat raakt aan je waardigheid als mens. Het is de realiteit in India, waar je kaste in grote mate je leven bepaalt. Aandacht voor hun positie en plek in de samenleving is cruciaal. Uiteindelijk gaat het erom dat je telt als mens en je een waardig leven kan leiden.

Gelukkig is de situatie hier anders. Wij kennen deze uitwassen niet. Maar ook hier moeten we ervoor waken dat er geen tweedeling in de samenleving ontstaat. Inwoners met kansen en mogelijkheden, en anderen voor wie dat anders ligt. Toen Job Cohen als burgemeester van Amsterdam, ‘de boel bij elkaar houden’ als een belangrijke taak zag, werd daar lacherig over gedaan. Onterecht! Hij had goed in de gaten waar het in de kern om gaat: sociale cohesie, zorgen dat iedereen een stem heeft en mee kan doen. De PvdA ziet het belang van verbinding in de samenleving en werkt daaraan!

Mijn ervaring bij het werken met uiteenlopende belangengroepen gebruik ik in de politiek. Op basis van wensen en verwachtingen van mensen probeer ik bruggen te slaan en zoek naar win-win situaties. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de wijze waarop gemeente en inwoners in Zwolle het openluchtzwembad openhouden. De gemeente financiert de badmeesters, de leden van de ‘Vereniging Openluchtbad Zwolle’ draaien een aantal uren kassa- en schoonmaakdiensten. Ik zeg niet dat deze formule overal werkt, maar stimuleer het nadenken over zulke oplossingen.

Om tot goede en gedragen besluiten te komen hecht ik eraan bij de start van trajecten met politieke partijen, organisaties, inwoners en bedrijven te spreken over hun inzichten en standpunten. Het is zaak om te luisteren naar alle groepen, of ze nu een meerderheid of minderheid vertegenwoordigen. Dat betekent vroegtijdig samen optrekken, heldere kaders en het profiteren van ieders bijdrage. Dat is niet vanzelfsprekend, weet ik uit ervaring. In Voorschoten werken we daaraan, maar we zijn er nog niet.

Ik vind het belangrijk om in discussies onderwerpen goed te doordenken, en niet te snel conclusies te trekken. De centrale vraag bij discussies is meestal: wat is het probleem, is het ernstig, structureel? Wat zijn mogelijke oplossingen, zijn die uitvoerbaar en doeltreffend? Let maar eens op hoe politici soms snel met een mening klaarstaan, zonder volledig geïnformeerd te zijn en zaken goed doordacht te hebben.

De afgelopen jaren werkte ik aan een sociale én groene gemeente. Veel uitdagingen gaan echter voorbij de gemeentegrenzen. De komende jaren staan het werken aan de energietransitie, regionale samenwerking, wonen en bereikbaarheid hoog op de provinciale agenda. Zeker zijn van schone lucht en schoon water, een groene omgeving, bereikbaarheid en een betaalbare woning! Onderwerpen die mij aan hart gaan en waar ik graag over meedenk. Mijn inzet: zorgdragen voor goede besluitvormingstrajecten, zorgvuldig doordenken van kwesties, samenwerken met andere partijen, organisaties en inwoners, en effectief communiceren.

Stem op 20 maart PvdA!  Sociaal & Groen!