Leo Oorschot

Kandidaat #11 Provinciale Staten
Leo Oorschot

Over Leo Oorschot

Als jong studentje ben ik van het platteland van de Vijfheerenlanden (toen nog Zuid-Holland) naar de Haagse Schilderswijk verhuisd. Veel huizen waren toen dichtgetimmerd en de stadsvernieuwing was in volle gang. Voor een piepklein schimmelig kamertje betaalde ik een astronomisch huurbedrag. Bewoners zagen mij elke dag met een tekenkoker op de rug naar Delft gaan, en daarom vroegen ze mij hen te vertegenwoordigen in het project over stadsvernieuwing. Zo ben ik de politiek ingerold. Tegenwoordig ben ik architect, urbanist bij atelier PRO architecten, en onderzoeker en docent aan de TU Delft. Ik stel me verkiesbaar voor de Provinciale Staten omdat ik voel dat het gewoonweg moet!

In Delft promoveerde ik ooit op de Conflicten over Haagse Stadsbeelden van 1860 tot 2010. Een cultuurhistorische studie naar de niet al te vlekkeloze wording van een moderne stad. In een recente studie van Planbureau van de Leefomgeving naar de economie van Den Haag is deze studie gebruikt als onderlegger. Nog altijd is de inhoud actueel.

Vier harde rode punten
Het gaat er sterk op lijken dat kosten voor de energietransitie op burgers wordt afgewenteld. Mensen met gele hesjes aan die hard werken en nauwelijks van hun inkomen kunnen rondkomen. Terwijl de grote industrieën de meeste milieuschade aanrichten en het aan de klimaattafel laten afweten.

Ik stel me verkiesbaar omdat ik denk dat de kosten voor de noodzakelijke energietransitie op de gewone burgers wordt afgewenteld. Huren worden verhoogd, verplichtte aansluiting op een te kostbaar warmtenet van Shell en het Havenbedrijf, kortom een eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie. De vervuiler betaalt, ook al heet deze vervuiler Tata of Shell. Ook stel ik me verkiesbaar omdat ik een sociaaleconomisch en cultureel inclusieve stad of dorp belangrijk vindt, met betaalbare woningen verspreid over de stad. Verder stel ik verkiesbaar omdat ik een klimaatadaptieve stad of klimaatadaptief dorp wil, een die voorbereid is op de komende regenstormen en hittestress met meer oppervlaktewater en veel meer natuur. En ik stel me verkiesbaar omdat ik een super goed OV in Zuid-Holland noodzakelijk vindt. Voor deze vier punten zet ik me al in en ga ik me nog meer inzetten als ik als Statenlid wordt gekozen.

  • Energietransitie en eerlijke verdeling van de kosten: de industrie betaalt mee
  • Sociaaleconomische en cultureel inclusieve steden en dorpen
  • Klimaatadaptieve stad met massieve aandacht voor water en groen voor steden en dorpen
  • Super goed OV in Zuid-Holland, zodat burgers kunnen wonen in de provincie waar ze willen zonder uren te reizen

Persoonlijk
Het waren posters van Led Zeppelin en Blondy boven mijn tienerbed. Geen posters met een politieke strekking. Mijn grootste passie is twee keer in de week 8 kilometer rennen in de duinbossen. Daarna voel ik me weer helemaal goed en herboren. Daarnaast is mijn passie eten met mijn vriend en vriendinnen, mijn familie en kinderen. Van guilty pleasures heb ik niet zo’n last. Gewoonweg omdat ik altijd wel plezier heb. Schuldgevoel is meer iets voor een ander soort politicus.