Fractievoorzitter Provinciale Staten

Leo Bruijn

Leo Bruijn, oud-horecaondernemer, sociaal, betrokken en bereikbaar. Geboren in 1956, nu woonachtig in Rotterdam. Richt mij graag op de inhoud, maar verlies nooit uit het oog wat wij willen bereiken. Als Statenlid wil ik de gemeenteraadsfracties een stem geven en meenemen bij overkoepelende kwesties. Denk hierbij onder andere aan de verdeling van de woningvoorraad, het plannen van bedrijfsterreinen, ontsluiting van het wegennet en het OV.

Biografie
“Na mijn jeugd bijna geheel in Zuid-Holland doorgebracht te hebben, keerde ik na een kort uitstapje naar West-Brabant in 1975 weer terug in onze provincie. Ik ging studeren in Rotterdam, een stad die toen nog wel wat rauwer was dan nu . De studie raakte al snel op de achtergrond en de horeca kwam in beeld. Niet alleen voor vertier maar ook als werkkring. Ruim 35 jaar ben ik werkzaam geweest in de horeca, waarvan bijna 30 jaar als ondernemer samen met mijn vrouw Mieke. Op dit moment ben ik gedurende drie dagen per week directeur bij enkele stichtingen op het gebied van jeugdwerk. Daar maak ik dagelijks mee hoe belangrijk het is om mensen te helpen en een tweede en soms wel eens een derde kans te geven.”

Waarom de PvdA?
“Dit laatste is ook de reden waarom ik mij toentertijd heb opgegeven als lid van de PvdA, tijdens mijn korte bestaan als student. Het klinkt wellicht afgezaagd, maar daar was Joop den Uijl debet aan. Mensen gelijke mogelijkheden geven om als zij dat willen, zij binnen hun mogelijkheden het maximale kunnen bereiken. Dit credo blijft voor mij altijd leidend, zowel in mijn bestaan als ondernemer als dat van politicus.”

Inhoudelijke focus
“Na het opheffen van de Stadsregio zijn veel taken en bevoegdheden weer terechtgekomen bij de provincie Zuid-Holland. Dit wordt nog eens geïllustreerd door de kritiek op en de bemoeienis met de Woonvisie Rotterdam door onze provinciale fractie, gelukkig overgenomen door vele partijen. Maar ook de Omgevingsvergunning, de mobiliteit en de zorg voor het milieu zijn belangrijke dossiers die bij de provincie liggen  en die mijn belangstelling hebben.”