Leo Bruijn

Kandidaat #2 Provinciale Staten
Leo Bruijn

Over Leo Bruijn

Leo Bruijn, oud-horecaondernemer, sociaal, betrokken en bereikbaar. Geboren in 1956, nu woonachtig in Rotterdam. Richt mij graag op de inhoud, maar verlies nooit uit het oog wat wij willen bereiken. ik wil als provinciaal statenlid de gemeenteraadsfracties een stem geven en meenemen bij overkoepelende kwesties. Denk hierbij aan o.a. de verdeling van de woningvoorraad, het plannen van bedrijfsterreinen, ontsluiting van het wegennet en het OV. Leo komt eraan.

Na mijn jeugd te hebben doorgebracht in onder andere Rijswijk, Voorburg en Pijnacker vertrokken mijn ouders met hun gezin naar West-Brabant. Letterlijk en figuurlijk maakten zij wooncarrière, iets wat mij op dat moment minder beviel. Telkens je oude omgeving achterlaten viel mij toen zwaar. Twee jaar later in 1975, keerde ik terug naar het Zuid-Holland om in Rotterdam te gaan studeren. Hoewel de stad toen niet te vergelijken was met die van nu, had ik het al snel naar mijn zin. De studie raakte al snel op de achtergrond en de horeca kwam in beeld. Niet alleen voor vertier maar ook als werkkring. In 1984 leerde ik mijn vrouw Mieke kennen, wat ervoor zorgde dat Schiedam mijn nieuwe woonplaats werd. In 1999 keerde ik weer terug naar de stad die mijn hart gestolen had. Na zo een 40 jaar in de horeca gewerkt te hebben waarvan bijna 30 jaar als zelfstandig ondernemer samen met Mieke, zijn wij in 2016 gestopt met onze laatste horeca-exploitatie. Op dit moment ben ik directeur bij enkele stichtingen op het gebied van jeugdwerk. Daar maak ik dagelijks mee hoe belangrijk het is om mensen te helpen en een tweede en soms wel eens een derde kans te geven. Dit laatste is ook de reden dat ik mij toentertijd heb opgegeven als lid van de PvdA, tijdens mijn korte bestaan als student. Het klinkt wellicht afgezaagd, maar daar was Joop den Uijl debet aan. Mensen gelijke mogelijkheden geven om als zij dat willen, zij binnen hun mogelijkheden het maximale kunnen bereiken. Dit credo blijft voor mij altijd leidend, zowel in mijn bestaan als ondernemer als dat van politicus.

Na het opheffen van de Stadsregio zijn veel taken en bevoegdheden weer terecht gekomen bij de provincie Zuid-Holland. Dit wordt nog eens geïllustreerd door de kritiek op en de bemoeienis met de Woonvisie Rotterdam door onze provinciale fractie, gelukkig overgenomen door vele partijen. Maar ook de Omgevingsvergunning, de mobiliteit en de zorg voor het milieu zijn belangrijke dossiers die bij de provincie liggen en die mijn belangstelling hebben.

Het mooiste rood (buiten de PvdA) is het voor mij wel het rood (en wit) van Sparta. Dennis Hopper en Peter Fonda uit de film Easy Rider sierde de wand boven het bed. Ik zou met niemand een dag willen ruilen. Wel zou ik willen dat eenieder regelmatig stilstaat bij en denkt aan al diegene die het op deze wereld minder hebben dan wijzelf. Dat kan dichtbij zijn, zelfs om de hoek maar ook ver weg. Zij hebben onze steun nodig. Gelukkig voel ik me in een gewone bruine kroeg, potje driebanden en gezellige mensen om mij heen.