Jos Bolte

Kandidaat #17 Provinciale Staten
Jos Bolte

Over Jos Bolte

Ik wil mensen de ruimte en kansen geven om zich te ontwikkelen, of om ze te ondersteunen als dat nodig is. Om te waken voor de belangen van natuur en milieu. Omdat ik niet aan de zijlijn wil staan, maar me in wil zetten voor een leefbare samenleving. Het sociale domein, natuur en milieu zijn de onderwerpen waarnaar mijn interesse met name uitgaat.

Mijn naam is Jos Bolte, ik ben 65 jaar en woon al vele jaren met plezier in Rijswijk. Mijn loopbaan is begonnen bij de provincie Zuid-Holland, waar ik zeer verschillende functies heb gehad o.a. op het gebied van verkeer en vervoer en bestuurlijke organisatie. Vervolgens ben ik benaderd om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te werken, waar ik me als coördinator met bestuurlijke organisatie (gemeentelijke en provinciale herindeling, bestuurlijke vernieuwing) bezig hield.

Na zo’n vijfentwintig jaar vanaf de oprichting actief te zijn geweest binnen basketballvereniging Lokomotief in Rijswijk (als speler en in allerlei technische en bestuurlijke functies, de laatste jaren als voorzitter) ben ik me in gaan zetten in de PvdA, waarvan ik al sinds 1972 lid ben. Eerst enkele jaren als bestuurslid van de lokale afdeling en vervolgens van 1998 tot 2002 als raadslid. Na de verkiezingen in 2002 konden wij als Rijswijkse PvdA deelnemen in de coalitie en mocht ik onze partij vertegenwoordigen als wethouder, met name verantwoordelijk voor het sociale domein. Dit ben ik drie raadsperioden geweest tot begin 2014: toen raakte onze partij weer in de oppositie. Vanuit die rol ben ik tot april 2018 met veel plezier nog een periode raadslid geweest.

Ik ben in de politiek actief geworden om bij te dragen aan een gezonde, sterke en sociale overheid. Om mensen de ruimte en kansen te geven om zich te ontwikkelen, of om ze te ondersteunen als dat nodig is. Om te waken voor de belangen van natuur en milieu. Omdat ik niet aan de zijlijn wil staan, maar me in wil zetten voor een leefbare samenleving. Het sociale domein, natuur en milieu zijn de onderwerpen waarnaar mijn interesse met name uitgaat.

Door mijn ervaring heb ik een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Ik ben goed op de hoogte van het functioneren van de overheid op alle niveaus en van de vertegenwoordigende organen, zoals Provinciale Staten. Zonder sociaal-democratische principes opzij te zetten ben ik pragmatisch ingesteld: politiek gaat immers altijd om belangen van mensen en elke beslissing vraagt om een specifieke, goed beargumenteerde oplossing. Ik ben het gewend om tot onafhankelijke oordeelsvorming te komen, maar vind het ook prettig om in teamverband te werken en verantwoordelijkheid te dragen.

Ondanks, of misschien wel dankzij, mijn vele actieve jaren binnen de overheid en de politiek voel ik een onverminderde betrokkenheid bij het openbaar bestuur. Daarom zou ik graag mijn tijd, energie en opgedane kennis in het provinciaal bestuur van Zuid-Holland willen inzetten!