Hoogheemraad en fractievoorzitter HHS Rijnland

Jeroen Haan

Met ingang van 1 september 2019 is Jeroen Haan Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij zal daarom per 3 juli 2019 worden opgevolgd als Hoogheemraad door Thea Fierens.

Jeroen Haan, hoogheemraad bij Rijnland
Als dagelijks bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland werk ik mee aan schoon water en droge voeten voor mensen, dieren en planten. Mijn portefeuille is waterketen, waterzuivering en participatie. Schoon water en het zuiveren van afvalwater zijn nodig voor een gezonde, mooie leefomgeving in de stad en landelijk gebied en voor de volksgezondheid. Vanuit de sociaaldemocratische waarden werken we aan het water en waterschap:

Veiligheid voorop, een betrouwbaar waterschap
Door onze ligging aan zee, grotendeels onder de zeespiegel en bij grote rivieren, is het risico van overstromingen reëel. Dankzij het waterschap houden we droge voeten. Dat is en blijft de prioriteit voor ons.

Samen werken aan extra taken: klimaataanpak, energietransitie, circulaire economie, bodemdaling, omgevingsvisies mét inwoners en ondernemers
Met de hoosbuien die heviger worden en de droge, hete zomers is duidelijk dat we onze bebouwde omgeving en landelijk gebied klimaat robuust moeten inrichten. Dat doen we samen met gemeenten, inwoners, ondernemers en organisaties. Deze taken zijn groter en meer dan tot nu toe, dus we moeten met de partners in onze omgeving werken om een duurzame toekomst vorm te geven voor ons en onze kinderen.

Natuur & milieu en duurzaamheid & innovatie
We willen graag ruimte voor nieuwe technieken in het waterbeheer: zuiveringstechnieken, gebruik van biogas, duurzame materialen en energie.

Zuinig omgaan met belastinggeld & kwijtschelding
We doen wat nodig is om droge voeten en schoon water te houden, maar gaan zuinig om met uw belastinggeld. Inwoners en ondernemers die onder het bijstandsniveau zitten kunnen kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vragen. We willen een eerlijke verdeling tussen inwoners en boeren en bedrijven die rechtsreeks baat hebben bij het waterschap. En dat boeren en bedrijven die minder vervuilen ook minder hoeven te betalen.

Sociaal werk
We willen ook aandacht voor het waterschap als werkgever, we hebben oog voor diversiteit op de werkvloer en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Water is ook plezier: vrije tijd en toegankelijkheid
Mensen wonen graag aan het water, zwemmen en recreëren er, genieten van een wandeling langs het water. In het gebied van Rijnland zijn veel plassen, meren, grachten en sloten die mensen bevaren en behagen. Strand en duinen zijn voor velen een bron van plezier en pas daarna bescherming tegen de zee. We willen ons inzetten om water voor zo veel mogelijk mensen op een plezierige manier toegankelijk en beleefbaar te maken.