Helmut Beckhuis

Kandidaat #6 HHS Schieland en de Krimpenerwaard
Helmut Beckhuis

Over Helmut Beckhuis

Ik stem 20 maart op de PvdA, omdat ik mijn hele leven in hart en nieren sociaaldemocraat ben. De PvdA heeft zich altijd ingezet voor een sterke overheid en daarbij gelet op een eerlijke verdeling van de kosten. Dat geldt ook voor het waterbeheer en voor een gezonde leefomgeving. De klimaatverandering veroorzaakt problemen, waarvoor de PvdA oplossingen heeft. Tenslotte hecht de PvdA grote waarde aan natuur, recreatie en duurzaamheid. Allemaal aspecten, waarmee ook de waterschappen te maken hebben.

De belangrijkste taken van een waterschap zijn het afvoeren van regenwater en het schoon en gezond houden van het water door bijvoorbeeld vervuiling en blauwalg te bestrijden. Maar er zijn meer belangrijke aandachtspunten:

  • De Klimaatverandering leidt ertoe dat bij intensieve regenval (stortbuien) veel meer water afgevoerd moet worden en dat dijken, kades en bruggen versterkt moeten worden. In 2050 moet het waterschap klimaatbestendig zijn.
  • De Duurzaamheid is ook voor waterschappen een belangrijk punt. In 2025 moeten zij energieneutraal werken, de CO2-uitstoot moet gehalveerd worden en alle grondstoffen moeten hergebruikt worden.
  • In en rond het water moet het waterschap recreatie mogelijk maken en op de biodiversiteit letten.
  • Bij dit alles moet sterk op de kosten worden gelet. Kwijtschelding moet mogelijk zijn voor mensen met een smallen beurs.

Stem op 20 maart Partij van de Arbeid!