Hélène Oppatja

Kandidaat #43 Provinciale Staten

Hélène Oppatja is Gemeentesecretaris van Wassenaar en vice-voorzitter van het landelijk partijbestuur van de PvdA. Daarvoor was ze onder andere wethouder in Alphen aan den Rijn en onderneemster.