Gerjo Goudriaan

Kandidaat #4 HHS Schieland en de Krimpenerwaard

Gerjo is een ervaren gemeenteraadslid. Uit de Krimpenerwaard kent ze de noodzaak van een robuuster peilbeheer. Vanuit waterbeheer bezien vindt ze het eigenlijk niet slim om in de regio 250.000 woningen te bouwen, maar veel mensen zijn hier nu eenmaal van afhankelijk. Zo geeft ze kritisch invulling aan de PvdA-insteek in het waterschap. Communicatie en vertrouwen vanuit het hoogheemraadschap is voor haar een groot verbeterpunt. Die communicatie staat voor haar ook centraal naar de kiezer toe, waarbij ze social media niet schuwt. In de gemeenteraad is ze met voorkeursstemmen gekozen. Gerjo kan nóg verder groeien in de materiekennis van het waterschap, waarbij haar kennis, politieke ervaring en communicatieve kracht al meteen ten goede komt van de fractie.