Lid Provinciale Staten

Evelyn Hijink

Als Statenlid zal ik altijd de vraag blijven stellen of de rekening niet bij de laagste inkomens wordt gelegd. Bij bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, betaalbare woningen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tarieven van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De toekomst van onze provincie Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie en een sterke publieke sector.

Biografie
Na zo’n dertig jaar voel ik me een echte Haagse en een echte Zuid-Hollandse. Ik ben gehecht geraakt aan de stad Den Haag en de omgeving: hoe gezegend zijn wij dat we zo dicht bij de kust wonen en leven. Dat we in mum van tijd de stad uit fietsen en genieten van schitterende landschappen, duinen en natuur. Water heeft ook altijd een enorme aantrekkingskracht. Zwemmen in schoon natuurlijk water en de zee is heerlijk. In mijn dagelijks werk ben ik ook bezig met de gezonde, groene en slimme inrichting van onze steden en omgeving. Vandaar dat ik de open ruimte en landschappen van onze provincie zo belangrijk vind en deze zo veel mogelijk wil behouden.

Ik woon met mijn twee puberzoons in Mariahoeve. Het contact in de straat en in de wijk is fijn, de wijk is enorm groen en het is net een dorp in de grote stad. Je buren kennen, je thuis en veilig voelen en je ook verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte; geluk is vaak dichtbij, bij de dagelijkse dingen. Dit gevoel vormt ook een deel van mijn motivatie.

Waarom de PvdA?
Ik heb gekozen voor de PvdA, omdat de PvdA staat voor een brede volkspartij waar iedereen zich thuis voelt; waar gelijkwaardigheid het uitgangspunt is en waar we waken voor een toenemende kloof tussen ‘arm’ en ‘rijk’ en lager- en hogeropgeleiden.

Ik heb het gevoel dat de verhoudingen steeds meer zoek raken: een tiental grote bedrijven beheerst zo’n beetje het grootste deel van de wereldeconomie en de financiële sector opereert zonder een moreel kompas. En alles wordt gedreven van uit de drang naar groei en naar nog meer. Ten koste van wat? Bij steeds meer mensen neemt het akelige gevoel toe dat het de verkeerde kant op gaat. In de meeste landen, ook in Nederland, zien we dat de verdeling van de welvaart schever wordt. Daarnaast slagen we er niet in de opwarming van onze aardbol tegen te gaan: in plaats van minder neemt de uitstoot van CO2 nog steeds toe.

Inhoudelijke focus
De toekomst van Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie. Daarvoor moet veel geregeld worden en het is te makkelijk om te zeggen dat de burgers dat maar moeten organiseren. Overheden samen met het bedrijfsleven moeten de burger ontzorgen en de regie nemen bij de omschakeling naar schone energie en warmte.

Blijvend werken aan een duurzaam en gezond vestigingsklimaat. Ruimte voor innovaties en samenwerking binnen het onderwijs als YES!Delft en de RDM Campus in Rotterdam. We willen in onze provincie ook startende ondernemers, ZZP’ers en het midden- en klein bedrijf meer zekerheid bieden. Zij dragen bij aan een creatieve en duurzame economie in onze provincie.