Evelyn Hijink

Kandidaat #3 Provinciale Staten
Evelyn Hijink

Over Evelyn Hijink

Als toekomstig Statenlid zal ik mij altijd afvragen of de rekening niet bij de laagste inkomens wordt gelegd. Bij bv klimaatmaatregelen, betaalbare woningen, werk voor arbeidsbeperkten en tarieven van bv OV. De toekomst van onze provincie Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie en een sterke publieke sector.

Na ruim dertig jaar voel ik me een echte Haagse en een echte Zuid-Hollandse. Ik ben dan ook gehecht geraakt aan de stad Den Haag en de omgeving: hoe gezegend zijn wij dat we zo dicht bij de kust wonen en leven. Dat we in mum van tijd de stad uit fietsen en genieten van schitterende landschappen, duinen en natuur. Water heeft ook altijd een enorme aantrekkingskracht. Zwemmen in schoon natuurlijk water en de zee is toch heerlijk ! In mijn dagelijks werk ben ik ook bezig met de gezonde, groene en slimme inrichting van onze steden en omgeving. Vandaar dat ik de open ruimten en landschappen van onze provincie zo belangrijk vindt en deze zo veel mogelijk wil behouden.

De keuze om als PvdA-kandidaat aan de slag te gaan is dat de PvdA staat voor een brede volkspartij waar iedereen zich thuis voelt: waar gelijkwaardigheid het uitgangspunt is en waar we waken voor een toenemende kloof tussen ‘arm’’  en ‘rijk’ en lager en hogeropgeleiden. De afstraffing van de kiezers tijdens de vorige verkiezingen was enorm pijnlijk en de PvdA trekt hier lessen uit. Tijdens  coalitie met de VVD zijn we vooral ons sociale gezicht kwijtgeraakt en daarmee ook veel van onze kiezers.

Ik heb het gevoel dat de verhoudingen steeds meer zoek raken: een tiental grote bedrijven beheerst zo’n beetje het grootste deel van de wereldeconomie en de financiële sector opereert zonder een moreel kompas. En alles wordt gedreven van uit de drang naar groei en naar nog meer. Ten koste van wat ? Bij steeds meer mensen neemt het akelige gevoel toe dat het de verkeerde kant op gaat. In de meeste landen, ook in Nederland, zien we dat de verdeling van de welvaart schever wordt. Daarnaast slagen we er niet in de opwarming van onze aardbol tegen te gaan: in plaats van minder neemt de uitstoot van CO2 nog steeds toe.

De inkt van het klimaatakkoord is net droog en voor de Provincie betekent het dat er meer taken bijkomen vooral als het gaat om duurzame energie, warmtevoorzieningen en elektrisch rijden. Als toekomstig Statenlid zal ik mij altijd afvragen of de rekening van dit akkoord niet bij de laagste inkomens komt te liggen. Ook als het gaat om betaalbare woningen, passend werk voor arbeidsbeperkten en tarieven van bv OV. De toekomst van Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie. Daarom moeten we blijvend werken aan een duurzaam en gezond vestigingsklimaat. Ruimte voor innovaties en samenwerking binnen het onderwijs zoals YES!Delft en de RDM Campus in Rotterdam. We willen in onze provincie startende ondernemers, ZZ P’ers en het midden- en klein bedrijf meer zekerheid bieden. Zij moeten bijdragen aan een creatieve en duurzame economie in onze provincie.

Ons land staat er financieel en economische goed voor en dat betekent ook dat er voldoende ruimte is voor het financieren van een betere publieke sector. Deze sector en dat wordt wel eens vergeten is van cruciaal belang voor de kracht van onze economie. Ook om die reden moeten we extra gaan investeren is in het onderwijs, de zorg en de politie.  De afgelopen jaren zijn  de werknemers in deze sector er bekaaid van afgekomen en daarom ligt een inhaalslag voor de hand. Als het aan mij ligt moeten we als PvdA aan de kiezers duidelijk maken dat we geleerd  hebben van onze fouten en dat we de partij zijn van werk, goede sociale zekerheid en een eerlijke verdeling van de welvaart. Klinkt wellicht niet spectaculair, maar ik weet zeker dat veel kiezers dit zullen toejuichen.