Fractiemedewerker Provinciale Staten

Esmee van Meer

Esmee van Meer

Over Esmee van Meer

0704416835e.van.meer@pzh.nl

Esmee van Meer (23) ondersteunt als fractiemedewerker de Provinciale Statenfractie van de PvdA Zuid-Holland. Na een bachelor Politicologie doet zij momenteel een master in Sociologie en een master in Bestuurskunde. Tevens was zij actief betrokken bij de Wiardi Beckman Stichting en is zij tijdens haar studietijd actief geweest in verschillende stages en vrijwilligerswerk.

Werkzaamheden van de fractiemedewerker betreffen onder meer de voorbereiding en verslaglegging van de fractievergaderingen, assistentie van de fractie(leden) bij de totstandkoming van vragen, moties en overige notities, administratieve taken als correspondentie en onderhoud van de website, het verzorgen van publiciteit en communicatie en de voorbereiding van werkbezoeken en bijeenkomsten, zowel beleidsinhoudelijk als organisatorisch.

Mocht u een vraag hebben voor de fractie, dan kunt u de fractie ook via de fractiemedewerker benaderen. Mail hiervoor naar e.van.meer@pzh.nl .