Fractievoorzitter HHS Rijnland

Erwin Stolk

Erwin Stolk

Over Erwin Stolk

Ik stem PvdA omdat de PvdA gaat voor een samenleving waarin mensen elkaar iets gunnen, met gelijke kansen voor iedereen en een eerlijke verdeling van welvaart en lasten. Gebaseerd op gelijkwaardigheid van mensen: we zijn allemaal evenveel waard. En de PvdA is een partij die jou als burger actief wil betrekken bij het openbaar bestuur, zodat je invloed hebt op je eigen leefomgeving.

Een waterschap heeft een belangrijke taak: de zorg voor water om van te leven en bescherming tegen wateroverlast. Daarbij moeten we letten op een eerlijke verdeling van de lasten. Daar werk ik graag aan mee.

Erwin Stolk is sinds 1990 actief voor de PvdA in Katwijk. Eerst een jaar als secretaris, vervolgens acht jaar als voorzitter en drie als raadslid, waarvan twee als fractievoorzitter.

Jarenlang heeft hij diverse functies gehad bij de overheid, rijk en gemeente, waardoor hij een goed overzicht heeft op hoe de gemeente werkt en wat de gemeente voor haar inwoners en bedrijven kan betekenen. Daarnaast is hij actief geweest voor de Katwijkse Reddingsbrigade en als coach en trainer in de jeugd van FC Rijnvogels.

Nu is Erwin werkzaam als programmamanager PGB2.0 voor de VNG, een programma wat gemeenten moet ondersteunen om het nieuwe PGB-systeem in te voeren.