Eric Bloembergen

Kandidaat #11 HHS Rijnland

Duurzaamheid begint niet achter de voordeur, maar zit in de complete keten. Na hydrologie gestudeerd te hebben, gewerkt in Brussel en jarenlang leiding gegeven aan woningcorporaties. Heeft ervaring met Rijnland bij het opzetten van de waterketen. Is de afgelopen jaren op verschillende niveaus actief geweest in de PvdA en wil nu zijn bestuurlijke en politieke ervaring voor Rijnland inzetten om met name de complete keten van water in het kader van duurzaamheid te organiseren. Verantwoord peilbeheer, het betrekken van bewoners en duurzame energieopwekking uit afvalwater vormen daarbij aandachtspunten. Eerlijke verdeling van de lasten is mijn inzet.