Lid algemeen bestuur HHS Rijnland

Dorette Corbey

Dorette heeft veel politieke ervaring en beschikt over een breed bestuurlijk netwerk in Den Haag en Brussel, maar heeft ook haar verbindingen met de samenleving. Wil zich inzetten om de achterban meer te betrekken bij de taken van het waterschap. Bij uitstek gaat het dan om de nieuwe maatschappelijk relevante taken op het gebied van duurzaamheid, waterbeheer en klimaatadaptatie.

Dorette is bestuursvoorzitter van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en Initiatiefnemer van de Federatie Bio-economie Nederland. Van 2009 tot 2016 was zij directeur van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie en voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa. Voor de PvdA was zij lid van het Europees Parlement van 1999 tot 2009 en in deze periode betrokken bij de totstandkoming van de Kaderrichtlijn water en woordvoerder onder andere op de dossiers klimaat en energie.