Bestuurslid

Daniël Tempelman

Daniël Tempelman is stafjurist vreemdelingenzaken bij de Rechtbank Den Haag en bestuurslid van PvdA Zuid-Holland. Daniël heeft onder meer ervaring als leidinggevende van bestuursadviseurs en juristen bij de gemeente Rijswijk en als beleidsmedewerker vreemdelingenzaken en EU-zaken bij de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.