Bart Minnebo

Kandidaat #6 HHS Delfland
Bart Minnebo

Over Bart Minnebo

Als geboren Westfries was Bart al vroeg geïnteresseerd in de waterbouwkundige geschiedenis. In zijn studie heeft hij praktijkopdrachten uitgevoerd bij waterschap Regge en Dinkel. Bart wil dat het waterschap zijn technocratische imago aflegt. Als sociaal democraat wil Bart zich inzetten om vanuit die inzet invulling te geven aan de werkwijze van het waterschap. Hij heeft de drive om zich verder te verdiepen in de nieuwe waterschapstaken en zo een goede inbreng te hebben binnen de fractie