Lid algemeen bestuur HHS Schieland en de Krimpenerwaard

Arjen Hazelebach

Ik stem PvdA omdat we meer moeten doen aan de gevolgen van de klimaatveranderingen. Het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas is echt noodzakelijk om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. We moeten voorkomen dat de generaties na ons geen toekomst hebben. Dit vereist een inspanning van iedereen, ook van mij. Dit gaat niet vanzelf en niet voor niets. Als we dit willen realiseren moeten we zorgdragen voor een eerlijke verdeling van de kosten vooral over bedrijven, overheid, organisaties en voor een deel over burgers, die dat kunnen betalen. De PvdA vindt dit en ik ben het daarmee eens. Daarom stem ik op PvdA voor een toekomst waar we zeker zijn van droge voeten, schoon water en veilige dijken.