Anja van Zantvoort

Kandidaat #8 Provinciale Staten en #6 HHS Rijnland
Anja van Zantvoort

Over Anja van Zantvoort

Ik ben Anja van Zantvoort, 63 jaar, woon in Zoetermeer, ben veertig jaar getrouwd, moeder en inmiddels ook trotse grootmoeder. De rode rompertjes van de PvdA hebben dan ook mijn hart gestolen. Vroeger had ik een poster van Che Guevara boven mijn bed hangen en ik bewonderde hem en Dom Helder Camara er om dat zij zich met hart en ziel inzetten voor ieders recht op een fatsoenlijk bestaan.

Het algemeen belang is nog steeds mijn grote passie. Na 12,5 jaar op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en zeven jaar bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werk ik alweer ruim twaalf jaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik houd me daar als senior beleidsmedewerker bezig met de toepassing van DNA binnen de forensische opsporing, een boeiend en nuttig werkterrein. Al ruim 20 jaar ben ik daarnaast actief voor de PvdA. Zo was ik bijvoorbeeld plaatsvervangend afdelingsvoorzitter, commissielid en gemeenteraadslid. Ook ben ik lid van het landelijk netwerk economie en ik maakte recent deel uit van de commissie die het verkiezingsprogramma schreef voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

Toen het dualisme in 2002 werd ingevoerd om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen heb ik me aangemeld als kandidaat-commissielid, omdat ik het belangrijk vond, mensen weer het gevoel te geven dat de PvdA er wel degelijk ook voor hen is. Ik vind het erg belangrijk om iedereen kansen te bieden en niemand buiten te sluiten. Dat betekent ook dat ik altijd samen met de mensen die het aangaat aan de slag ga en niet over hen en zonder hen wil besluiten. Op die manier heb ik als PvdA-gemeenteraadslid onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuhandhaving, verkeer en vervoer, groen en economie en werkgelegenheid de nodige resultaten behaald en de PvdA lokaal een herkenbaar gezicht gegeven.

Als we willen dat voor iedereen in Zuid-Holland ook in de toekomst werk, wonen, zorg, onderwijs, culturele voorzieningen, openbaar vervoer en groen en recreatie bereikbaar en betaalbaar zijn, dan is de provincie dé plek om ons daar als partij voor in te zetten. De komende periode zal bijvoorbeeld goed gekeken moeten worden hoeveel extra woningen waar en voor wie gebouwd kunnen worden, om zoveel mogelijk woningzoekenden binnen redelijke termijn aan een betaalbare, goede woning te helpen. De provincie zal daarbij gemeentelijke initiatieven moeten stimuleren en op elkaar afstemmen en ongewenste ontwikkelingen tegengaan.

Provincie en gemeenten kunnen dat niet aan de markt over laten, maar zullen het voortouw moeten nemen om samen met projectontwikkelaars, woningcorporaties, aannemers, huurdersverenigingen en andere betrokkenen de handen uit de mouwen te steken en snel en goed de woningvoorraad in Zuid Holland uit te breiden, en waar mogelijk beter te verdelen. Daarbij zullen we ook moeten samenwerken met de waterschappen, om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt. Als ex-woordvoerder ruimtelijke ordening, planoloog en PvdA’er in hart en nieren draag ik graag mijn steentje bij aan deze en andere grote opgaven voor Zuid-Holland.

Anja van Zantvoort

Op werkbezoek bij de stadsreiniging als woordvoerder “beheer openbare ruimte” in de gemeenteraad van Zoetermeer