André Stroop

Kandidaat #13 Provinciale Staten
André Stroop

Over André Stroop

André is ‘op’ Scheveningen geboren en getogen, binnen een klassiek arbeidersgezin. Hij is al vele jaren lid van de PvdA, omdat die partij het meest en het best bijdraagt aan een sterke – en duurzame economie, een rechtvaardige verdeling van (goed) werk, kennis, macht en inkomen en een goede toegang tot belangrijke maatschappelijke voorzieningen zoals zorg, onderwijs en wonen. Door zich te kandideren voor de Staten wil André graag bijdragen aan realisatie van de belangrijke sociaal-democratische doelen op deze gebieden. 

André heeft vooral gewerkt en werkt nog steeds in het publieke domein. Hij heeft ervaring met onder meer economisch- en financieel beleid, met onderwijs, energie,  duurzaamheid en verkeer en vervoer. Binnen de PvdA is hij lid van het Netwerk Economie en was hij eerder voorzitter van de werkgroep onderwijs van de afdeling Den Haag. André wil zich als Statenlid onder meer inzetten voor de ontwikkeling van een duurzame- en circulaire economie en samenleving in onze provincie.

Dat brengt ook mee dat je ‘meer’- en een ‘andere’, vooral meer innovatieve – en ondernemende overheid nodig hebt. Want contra veel andere partijen weten we bij de PvdA dat die duurzame- en circulaire economie er alleen kan komen, wanneer met name de overheid haar nek uitsteekt om hierin de noodzakelijke stappen te zetten. Dat geldt ook op het provinciale en regionale niveau.