Albert van Kampen

Kandidaat #7 HHS Rijnland

Ik ben kandidaat voor (en stem op) de PvdA omdat het bij het waterbeheer niet alleen gaat om het zorgen voor schoon water en droge voeten, maar ook om het eerlijk verdelen van de lasten, die daarmee gemoeid zijn. En daarbij zullen de sterkte schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 

Verder staat Rijnland voor een belangrijke opgave op het gebied van duurzaamheid: niet alleen binnen de eigen werkprocessen (zoals de zuivering van afvalwater) maar ook bij zaken als het tegengaan van de bodemdaling, de ecologie van het watersysteem. En juist de PvdA heeft – mede door de inzet van onze hoogheemraad Jeroen Haan – op dat punt de afgelopen jaren het beleid in positieve zin kunnen bijsturen; iets dat ook in de komende periode hoog nodig zal blijven.

Albert was teamleider Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop bij het Hoogheemraadschap Rijnland. Van 1998 tot 2014 was hij tien jaar commissielid en zes jaar raadslid voor de PvdA in de toenmalige gemeente Rijnwoude. Hij heeft veel kennis van de onderwerpen die spelen, maar ook van de ambtelijke organisatie in het hoogheemraadschap. Zijn vermogen om gemakkelijk maatschappelijke contacten te leggen is betekenisvol. Zijn kennis van de opdrachten en positie van het waterschap mag blijken uit het zijn van coauteur van het boek De Waterschapswet.

Albert is nu als arbeidsvoorwaardenadviseur actief betrokken bij de FNV en ondersteunt daarbij ondermeer de FNV-delegaties in het lokaal overleg van de gemeenten met de vakbonden in Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Daarnaast is hij namens de FNV lid van het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen. Hij was ook namens de FNV ruim zes jaar lid van het Verantwoordingsorgaan ABP.