Delfland

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma PvdA Hoogheemraadschap Delfland 2019-2023.

Kandidatenlijst PvdA Zuid-Holland Hoogheemraadschap Delfland 2019-2023

 1. Leon Hombergen (man, 49 jaar, Delft)*
 2. Elsbeth van Hijlckama-Vlieg (vrouw, 70 jaar, Den Haag)*
 3. Lobke Zandstra (vrouw, 39 jaar, Den Haag)*
 4. Peter Kiela (man, 60 jaar, Delft)
 5. Paulien van der Hoeven (vrouw, 47 jaar, Den Haag)
 6. Bart Minnebo (man, 37 jaar, Den Haag)
 7. Reinette Kiès (vrouw, 57 jaar, Den Haag)
 8. Pieter Boot (man, 63 jaar, Den Haag)
 9. Sef Teerink (man, 43 jaar, Den Haag)
 10. Sanne Tijmen van Osnabrugge (man, 42 jaar, Den Haag)
 11. Heleen van Luijn (vrouw, 61 jaar, Den Haag)
 12. Ton van Anraad (man, 67 jaar, Hoek van Holland)
 13. Paul van der Grinten (man, 71 jaar, Delft)
 14. Jaouad Khamkhami (man, 29 jaar, Nootdorp)
 15. Nico de Gier (man, 62 jaar, Westland)

* Kandidaten met een asterisk achter hun naam zijn verkozen volgens het officiële proces-verbaal van de Kiesraad van 25 maart 2019.

Belangrijkste punten verkiezingsprogramma

• Zeker zijn van veilige dijken, van stevige brede duinen en van droge voeten. Voor nu en toekomstige generaties.
• Zeker zijn van schoon oppervlaktewater. Om in te zwemmen, voor de natuur en voor betaalbaar drinkwater voor mens en dier. Vervuiling aanpakken, met inzet op preventie én handhaving.
• Zeker zijn van onze natuurwaarden. Investeren in mooi landschap, met een gezonde ecologie, waar het fijn recreëren is.
• Zeker zijn van een goede aanpak van wateroverlast en watertekort. Onze regio beschermen tegen hoosbuien én droogte en tegen verzilting van de bodem.
• Zeker zijn van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Slim omgaan met energiegebruik, goed peilbeheer, hergebruik van grondstoffen en de aanleg van groen in de stad.
• Zeker zijn van een eerlijke verdeling van de waterschapsbelastingen, naar draagkracht en profijt, en van iedere euro goed benutten.
• Zeker zijn van eerlijk bestuur, dat zich verantwoordt, luistert naar de samenleving en open staat voor bewonersinitiatieven.