Veilige en schone provincie

Mensen hebben recht op een veilige omgeving en op schone lucht, water en bodem. De provincie heeft een belangrijke taak hiervoor te zorgen.

Zuid-Holland is een sterk verstedelijkte provincie waar mensen gezond en veilig moeten kunnen wonen en werken. Mensen hebben recht op een veilige omgeving en op schone lucht, water en bodem. De provincie heeft een belangrijke taak hiervoor te zorgen.