Sterk en Sociaal

De Partij van de Arbeid Zuid-Holland werkt aan de provincie van morgen. Aan een provincie waar iedereen kan meedoen, waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, waar voldoende groen is en waar het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk is.

De Partij van de Arbeid Zuid-Holland werkt aan de provincie van morgen. Aan een provincie waar werk is voor jong en oud, waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, waar voldoende groen is om in uit te waaien en waar het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk is. Aan een provincie waar mensen zich thuis voelen, waar ze de kans krijgen zich te ontwikkelen en waar ze veilig en gezond oud kunnen worden.