Zeker zijn van schoon water

Onzeker zijn of het water wel gezond blijft voor jou en je kinderen. Bedrijven zoals Chemours lozen gifitige stoffen. Dat moet aangepakt worden. Vervuiling moet stoppen en het water in plassen en rivieren zo schoon dat je erin kunt zwemmen. Dat is goed voor mens en dier. Wij willen weidevogels, bomen en bijen behouden.

Onzeker zijn of het water wel gezond blijft voor jou en je kinderen. Bedrijven zoals Chemours lozen giftige stoffen. Dat moet aangepakt worden. Vervuiling moet stoppen en het water in plassen en rivieren zo schoon dat je erin kunt zwemmen. Dat is goed voor mens en dier. Wij willen weidevogels, bomen en bijen behouden.

Bedreiging van de volksgezondheid door grote industrieën blijven we krachtig bestrijden. Verontreiniging en andere risico’s pakken we aan. Dat is vooral (maar niet alleen!) van belang in het Botlekgebied, op de Tweede Maasvlakte en bij industrie in de Drechtsteden. De uitstoot van GenX door Dupont en Chemours heeft onlangs weer aangetoond hoe urgent dit is. In de zomer van 2018 bleek dat groenten uit moestuinen van Dordrecht, Papendrecht en Sliedregt schadelijke stoffen bevatten. Vervuilers maken we bekend (“naming and shaming”). Problemen en misstanden willen we voorkomen, waar nodig met boetes. Zeker zijn van goed werk staat hoog op onze agenda, dat mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid en volksgezondheid. Illegale vervuiling door fabrieken, zoals het lozen van giftige stoffen in het milieu, mogen niet langer getolereerd worden.