Zeker zijn van een schone lucht

Onzeker zijn of de lucht wel gezond is voor jou en je kinderen. Of je veilig kunt zwemmen in schone plassen en rivieren. Dat gaat niet vanzelf. Vervuiling moet stoppen. Vervuilers pakken we aan. Dat is goed voor mens en dier. Wij willen weidevogels, bomen en bijen behouden.

De komende vier jaar gaat de PvdA met uw steun Zuid-Holland weer de goede kant op veranderen. We maken onze provincie zichtbaar groener, we maken het leven gezonder, en we maken Zuid-Holland veiliger. Want dat is vooruitgang waar we met z’n allen sterker van worden.

Bedreiging van de volksgezondheid door grote industrieën blijven we krachtig bestrijden. Luchtverontreiniging en andere risico’s pakken we aan. De uitstoot van GenX door Dupont en Chemours heeft onlangs weer aangetoond  hoe urgent dit is. Vervuilers maken we bekend (“naming and shaming”). Problemen en misstanden willen we voorkomen, waar nodig met boetes.

Voor ons staan fiets en openbaar vervoer op één, met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar OV-netwerk. De meeste inwoners van Zuid-Holland weten het al: voor dagelijkse verplaatsingen is er geen beter vervoermiddel dan de fiets. Het is de duurzaamste, gezondste en vaak ook de snelste manier om van a naar b te komen. Daarna komt het openbaar vervoer. Dat maken we klimaatneutraal, voor iedereen betaalbaar en overal in de provincie beschikbaar. Zo zijn er minder uitlaatgassen. En pas daarna komt de auto.