Ruimte voor groen

Natuur draagt bij aan ons welzijn en aan onze fysieke en geestelijke gezondheid. Hoewel we in een zeer dichtverstedelijkte provincie wonen, is het belangrijk dat de inwoners van onze provincie dicht bij huis kunnen genieten van natuur en landschap.

Natuur draagt bij aan ons welzijn en aan onze fysieke en geestelijke gezondheid. Hoewel we in een zeer dichtverstedelijkte provincie wonen, is het belangrijk dat de inwoners van onze provincie dicht bij huis kunnen genieten van natuur en landschap. Of dat nu is om hard te lopen, te ravotten of barbeueen, te fietsen, te zwemmen of om tot rust te komen. De PvdA wil dat het netwerk van natuurgebieden wordt afgemaakt. Daarmee wordt ons waardevolle landschap voor de toekomst behouden. Ook willen we de achteruitgang in planten- en diersoorten tegengaan. Anne Koning is woordvoerder Groen en voert daarover het woord in de commissie Duurzame Ontwikkeling.