Zeker zijn van politiek die luistert

Onzeker zijn of je gehoord wordt. Over belangrijke besluiten die je raken. Over wegen, natuur, windmolens. Als je daarover een idee hebt luisteren wij naar je. De mening van inwoners doet ertoe. Iedereen telt. Nieuwe vormen van meedenken worden ingezet, zoals internetenquêtes. Passend bij het onderwerp en voor iedereen te begrijpen.

Onzeker zijn of je gehoord wordt. Over belangrijke besluiten die je raken. Over wegen, natuur, windmolens. Als je daarover een idee hebt luisteren wij naar je. De mening van inwoners doet ertoe. Iedereen telt. Nieuwe vormen van meedenken worden ingezet, zoals internetenquêtes. Passend bij het onderwerp en voor iedereen te begrijpen.

Mensen weten zelf het beste wat er speelt in hun buurt of omgeving. Door mensen invloed en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leefomgeving, zorg je voor oplossingen waar veel mensen zich in kunnen vinden. Daar maken wij graag geld voor vrij. Wat de PvdA betreft, ondersteunt de provincie bewonersinitiatieven en belangengroepen zodat zij hun rol in de democratie kunnen vervullen.’