Zeker zijn van politiek die luistert

Onzeker zijn of je gehoord wordt. Over belangrijke besluiten die je raken. Over wegen, natuur, windmolens. Als je daarover een idee hebt luisteren wij naar je. De mening van inwoners doet ertoe. Iedereen telt. Nieuwe vormen van meedenken worden ingezet, zoals internetenquêtes. Passend bij het onderwerp en voor iedereen te begrijpen.

Mensen weten zelf het beste wat er speelt in hun buurt of omgeving. Door mensen invloed en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leefomgeving, zorg je voor oplossingen waar veel mensen zich in kunnen vinden. Daar maken wij graag geld voor vrij. Wat de PvdA betreft, ondersteunt de provincie bewonersinitiatieven en belangengroepen zodat zij hun rol in de democratie kunnen vervullen.

Als de gemeente waar je woont, zwak presteert heb je daar als inwoner last van. Een woning vinden wordt er moeilijker, je kunt niet vertrouwen op goede zorg of ondersteuning als je die nodig hebt, er is steeds minder werk beschikbaar enzovoort. Als gemeenten niet berekend zijn op hun taak, zijn de inwoners daarvan de dupe. En dan vooral inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning door de overheid. Niemand verdient zo’n gemeente.

Voor onze inwoners willen wij sterke gemeenten, die hun taken goed kunnen uitvoeren. Daar hoort een sterke gemeenteraad bij, die rechtstreeks invloed heeft op het beleid, en waar je als burger kunt aankloppen. Als een gemeente niet goed presteert, daarmee effectieve samenwerking hindert en op die manier inwoners benadeelt, kan (en moet) de provincie ingrijpen. Dat is niet alleen in het belang van de inwoners van de eigen gemeente, maar ook van buurgemeenten.

De provincie neemt allerlei besluiten die invloed hebben op bewoners. Onze leefomgeving beïnvloeden. Over het aanleggen van een nieuwe weg, windmolen of natuurgebied. We moeten er dan op kunnen vertrouwen dat de Provincie luistert naar bewoners. De PvdA wil daar voldoende ruimte voor bieden, samen met de gemeenten en de waterschappen. De tweedeling in de samenleving zien we namelijk helaas ook terug bij inspraak. Maar zelfs goed ingevoerde verenigingen en bewonerscomités worden nu niet altijd gehoord. Laat staan dat hun mening tot een ander besluit leidt. De provincie moet vooraf helder aangeven wat de mogelijkheden zijn om mee te denken. Wanneer je daarvan weer wat terug hoort. En wat er met de verschillende ideeën is gedaan. Alleen zo geef je mensen invloed en verantwoordelijkheid over hun eigen leefomgeving.