Zeker zijn van ons Provinciebestuur

Onzeker zijn over allerlei zaken: wordt er wel naar je geluisterd? Werkt de provincie zelf wel net zo netjes als we van anderen vragen? Zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld, wordt er geluisterd naar inwoners, bedrijven en organisaties? De PvdA wil dat juist de overheid het goede voorbeeld geeft. Dus ook de provincie. Dat begint met het echt aanpakken van de problemen waar mensen tegenaan lopen.

De Provincie neemt allerlei besluiten die invloed hebben op bewoners. Onze leefomgeving beïnvloeden. Over het aanleggen van een nieuwe weg, windmolen of natuurgebied. We moeten er dan op kunnen vertrouwen dat de Provincie luistert naar bewoners. De PvdA wil daar voldoende ruimte voor bieden, samen met de gemeenten en de waterschappen. De tweedeling in de samenleving zien we helaas ook terug bij inspraak. Maar zelfs goed ingevoerde verenigingen en bewonerscomités worden nu niet altijd gehoord. Laat staan dat hun mening tot een ander besluit leidt. De provincie moet vooraf helder aangeven wat de mogelijkheden zijn om mee te denken. Wanneer je daarvan weer wat terug hoort. En wat er met de verschillende ideeën is gedaan. Alleen zo geef je mensen invloed en verantwoordelijkheid over hun eigen leefomgeving.

Problemen aanpakken
Al jaren vraagt de PvdA-fractie in de Provinciale Staten aandacht voor de alsmaar oplopende financiële reserves. Geld oppotten terwijl er problemen zijn op te lossen hoort niet. Natuurlijk is potverteren onverstandig. Maar doen alsof er geen geld is ook! De PvdA ziet dat er voldoende geld is voor plannen zoals beschreven in ons programma. Op 1 januari 2018 was er meer geld in reserve dan er jaarlijks uitgegeven wordt. De reserve is anno najaar 2018 ruim 750 miljoen euro groot. De PvdA ziet zo veel belangrijke zaken om extra geld aan te besteden.

De Provincie als opdrachtgever
Prijs mag niet het enige criterium zijn om een opdracht te verlenen. Wij verwachten van bedrijven dat ze op een duurzame manier met hun personeel en met de omgeving omgaan. Bij aanbestedingen wil de PvdA dan ook ligt een deel van het werk laten doen door (of via) sociaalwerkbedrijven. Ook nemen we voorwaarden op in aanbestedingen over duurzaamheid, werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en eerlijke arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld voor buschauffeurs.

Werken voor de overheid en in de publieke sector vraagt naast kennis en vaardigheden ook idealisme om de samenleving te dienen. Daarin passen geen exorbitante vergoedingen en een bonuscultuur. Dat streven hebben wij ook voor organisaties die subsidie ontvangen van de provincie. Salarissen die hoger zijn dan dat van een minister en hoge vertrekregelingen zijn dan ook uit den boze. Geld dat we samen verdienen moeten we uitgeven aan doelen die we samen belangrijk vinden, zoals zorg, sociale zekerheid en onderwijs.