Zeker zijn van kunst en cultuur voor iedereen

Muziekpodia, theaters, bibliotheken, musea en festivals. Ze dragen bij aan een levendig Zuid-Holland. Daar zetten wij ons graag voor in. Ook hier geldt dat iedereen moet kunnen meedoen. Daarom willen we met gemeenten samenwerken aan een goede spreiding van culturele voorzieningen. Zo houden we deze bereikbaar. We stimuleren een betaalbaar en veelzijdig aanbod. Jong en oud, hoog- en laagopgeleid en mensen van verschillende etnische achtergronden moeten samen cultuur kunnen maken en beleven.

Eeuwenoude boerderijlinten, waterlopen en molens, maar ook gezellige binnensteden, karakteristieke volkswijken en grote en kleinere industriĆ«le bouwwerken… Onze geschiedenis blijkt te herleven in het vele erfgoed dat er is en dat in de toekomst ook behouden blijft. Niet alleen onderhoud en restauratie maar vooral het toegankelijk maken is een belangrijke taak. Wij koesteren ons erfgoed. De provincie draagt daarom voldoende bij aan onderhoud en restauratie ervan. Ook zetten we ons ervoor in dat zo veel mogelijk inwoners van de provincie van bijvoorbeeld de molens en de forten kunnen blijven genieten. Het erfgoed is immers van iedereen.

Kunst en cultuur voor en door iedereen
Muziekpodia, theaters, bibliotheken, musea en festivals. Ze dragen bij aan een levendig Zuid-Holland. Daar zetten wij ons graag voor in. Ook hier geldt dat iedereen moet kunnen meedoen. Daarom willen we met gemeenten samenwerken aan een goede spreiding van culturele voorzieningen. Zo houden we deze bereikbaar. We stimuleren een betaalbaar en veelzijdig aanbod. Jong en oud, hoog- en laagopgeleid en mensen van verschillende etnische achtergronden moeten samen cultuur kunnen maken en beleven.

Speciale aandacht voor professionals, jeugd en vrijwilligers
We hebben in het bijzonder oog voor professionals, de jeugd en vrijwilligers. Zij kunnen niet zonder elkaar. Ieder kind heeft het recht om op te groeien met cultuur. Het onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Met muziek-, toneel-, teken- en schrijflessen leren kinderen zelf cultuur te maken. Onderwijs over cultuur en erfgoed, in het klaslokaal en op locatie, leert de jeugd al het moois van Zuid-Holland te zien. De provincie stelt daarvoor de middelen beschikbaar.

Vrijwilligers zijn de motor van veel cultuur- en erfgoedinstellingen. Wij ondersteunen hen, bijvoorbeeld met de mogelijkheid om cursussen te volgen. Zo stellen we de toekomst van cultuur en erfgoed in de provincie zeker.