Groene energievoorziening

Om te komen tot een groene energievoorziening, maakt de PvdA werk van energiebesparende maatregelen. Deze energiebesparende maatregelen dragen bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en andere schadelijke stoffen, verbeteren de luchtkwaliteit en zijn goed voor de gezondheid van onze inwoners.

Om te komen tot een groene energievoorziening, maakt de PvdA werk van energiebesparende maatregelen. Deze energiebesparende maatregelen dragen bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en andere schadelijke stoffen, verbeteren de luchtkwaliteit en zijn goed voor de gezondheid van onze inwoners. Bovendien leveren de maatregelen werk op voor bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven en leiden ze tot een lagere energierekening voor inwoners, bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.