Duurzame economische groei

Zuid-Holland heeft met drie universiteiten, de haven van Rotterdam, de glastunbouwsector en met Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid volop mogelijkheden in handen om duurzaam te groeien. De PvdA wil dat iedereen mee doet en profiteert van de economische kracht van onze provincie.

Met drie universiteiten, ieder met hun eigen karakter (technisch, algemeen en economisch), met de haven van Rotterdam, de glastuinbouwsector en met Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid heeft Zuid-Holland volop mogelijkheden in handen om duurzaam te groeien. Iedereen moet mee doen en profiteren van de economische kracht van onze provincie. De PvdA vindt dat werkgelegenheidsbeleid de solidariteit en de milieukwaliteit moet bevorderen. De provincie investeert alleen in innovatiefondsen als er een positief effect is op milieu en werkgelegenheid. Werk voor lager geschoolden en arbeidsgehandicapten krijgt daarbij extra aandacht.

De PvdA wil  duurzame economische groei bevorderen door samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te bevorderen, innovatieve economische bedrijvigheid te stimuleren en kansen die ontstaan nu waardevolle grondstoffen in afvalstromen steeds vaker worden hergebruikt, te verzilveren.  Willem Minderhout is woordvoerder Economie in de Commissie Ruimte en Leefomgeving.