Zeker zijn van de bloemetjes en de bijtjes

Onzeker zijn of er groen overblijft. Zuid-Holland wordt steeds voller. Polder na polder is bouwrijp gemaakt en volgebouwd. Maar groen dichtbij is essentieel om te kunnen ontspannen en om bijvoorbeeld een rondje hard te lopen, te wandelen of fietsen. Bovendien moeten we de achteruitgang van dieren en planten stoppen. Een grutto wil je ook “in het wild” kunnen zien. Bijen zijn onmisbaar voor de voedselproductie. En we moeten kappen met bomen kappen. Groen en water in wijken houdt de buurt gezond en leefbaar. En het helpt tegen wateroverlast en hittestress.

We weten allemaal dat we zuinig moeten zijn op het groen in onze provincie. En toch zijn er nog steeds politieke partijen die groen blijven opofferen voor nieuwe stukken asfalt, die bezuinigen op groene recreatiegebieden, en die de schouders ophalen over het verdwijnen van steeds meer dier- en plantensoorten.

Het doortrekken van de A4 bijvoorbeeld zou grote gevolgen hebben voor de mensen die eromheen wonen, die last hebben van geluidsoverlast en stof en het groen dat ervoor moet worden opgeofferd. Voor ons staan fiets en openbaar vervoer op één, met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar OV-netwerk. Alleen als het echt niet anders kan, zijn we bereid om extra asfalt aan te leggen. Liever goed beheer van bestaand asfalt dan aanleg van nieuw asfalt. Nieuw asfalt trekt namelijk altijd nieuw autoverkeer aan. Dat is niet doelmatig, niet duurzaam en op termijn ook niet betaalbaar.

We versterken groen in en om de stad. Ook beschermen we duinlandschappen, bos en weidevogelgebieden. Zo behouden we waardevolle natuur voor de toekomst. De oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen is daarvan een mooi voorbeeld. Zulke natuurgebieden verbinden we versneld met elkaar in een groot natuurnetwerk, met ecologische verbindingen die in 2025 klaar zijn. Waardevolle groengebieden zoals Nationaal Park De Biesbosch en de Nieuwkoopse Plassen blijven we beschermen.

Iedereen moet kunnen genieten van groen en natuur. Dat begint met kinderen. Die moeten dicht bij hun huis natuur kunnen beleven. Natuur- en recreatiegebieden verkopen we daarom niet aan de markt. We laten geen nieuwe huisjes toe op het strand. We laten geen woningbouw toe in waardevolle natuur. Geen privatisering van strand, duinen en oevers! Mooie landschappen met groen en water en de kust zijn van iedereen.

De PvdA protesteert bovendien al jaren tegen onnodig schieten van dieren in Zuid-Holland. We erkennen wel dat er soms gevaar ontstaat of dat andere -bijzondere- soorten dreigen te verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. Maar overlast van in het wild levende dieren wil de PvdA alleen op een diervriendelijke manier bestrijden. Dit gaat bijvoorbeeld om muskusratten, ganzen en damherten.