Zeker zijn van betaalbaar wonen

Onzeker zijn over je huis, je buurt. Er zijn te weinig betaalbare woningen! De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Beleggers kopen goede woningen om er veel winst op te maken. Dat pakken wij aan. Voor starters en doorstromers. Het mag niet afhangen van je inkomen waar je kunt wonen. Je moet je huis ook kunnen betalen als je woning is aangepast met zonnepanelen of warmtenet. De rekening van verduurzamen leggen we niet bij de mensen met het minste geld.

Hoe hoog je inkomen ook is, in jouw regio moet je vlot een passende en betaalbare woning kunnen vinden. Nieuwe woningen moeten passen bij de behoeften van inwoners in de verschillende regio’s. Betaalbaarheid is daarbij het belangrijkste. Ook als woningen van aardgas af gaan, moeten ze betaalbaar blijven. De veranderingen die nodig zijn, moeten sociaal en eerlijk gebeuren. Dat is belangrijk, want “verduurzaming” heeft grote gevolgen. De rekening van verduurzaming moeten we als samenleving eerlijk delen. Dat betekent dat de rekening niet alleen bij inwoners moet komen te liggen, maar dat ook bedrijven hun steentje moeten bijdragen.

Om wonen weer betaalbaar te maken zijn jaarlijks tussen 20.000 en 25.000 nieuwe woningen nodig. Alleen daarmee kunnen we de woningnood oplossen. Die woningen moeten er komen en wachttijden voor sociale huurwoningen moeten afnemen. De provincie sluit een Woonakkoord met regio’s, gemeenten en woningcorporaties, met dwingende (financiële) afspraken. De provincie grijpt snel in wanneer gemeenten die afspraken niet nakomen. Wachten is geen optie.

Snel een goede en betaalbare woning kunnen vinden zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Als je een prettige woning hebt, kun je daaromheen je leven opbouwen. Met buren, vrienden en familie. Het is de basis van bestaanszekerheid. Vooruitgang begint dáár. En daarom wil de PvdA dat er meer woningen komen in onze provincie. In dorpen en in steden. Voor ouderen en voor jongeren, voor starters, doorstromers en statushouders. Voor mensen met een kleine of een grotere beurs. De PvdA wil snel meer woningen laten bouwen: woningen die betaalbaar zijn, die passen bij de regio, en die geschikt zijn voor de toekomst.

Vakantiehuizen zijn niet bedoeld om permanent in te wonen. Nu zijn er te weinig goedkope woningen in Zuid-Holland. Daarom moet er fors worden bijgebouwd, zodat iedereen die in een vakantiehuis woont een echt thuis kan krijgen.

Vrijwel iedereen woont het liefst in een stad of dorp met goede voorzieningen. Daarom komen nieuwe woningen in de stad waar dat kan, en alleen buiten de bebouwde kom als het moet. In steden is er nog steeds veel ruimte voor woningbouw. Die moeten we benutten, met creatieve oplossingen en nieuwe woonvormen. Leegstaande kantoren kunnen woningen worden. Verouderde bedrijfsterreinen veranderen we in aantrekkelijke woonbuurten. Daar maakt de PvdA geld voor vrij. Met nieuwbouw en herstructurering maken we van eentonige woonwijken aantrekkelijke gemengde buurten: plekken waar je je geborgen kunt voelen. Ook in dorpen realiseren we nieuwe woningen. Dat is nodig om jongeren vast te houden. Zo blijft er draagvlak voor voorzieningen. We beschermen weidse open landschappen zoals het Groene Hart.

Iedereen moet zeker kunnen zijn van een passende en een betaalbare woning. Voor statushouders is het van belang dat ze zo snel mogelijk onderdeel worden van de Nederlandse samenleving. Daarom moeten ze snel van asielopvang naar gewone huizen en gewone wijken. Helaas is dat niet altijd even makkelijk: er is woningnood. En omdat er woningnood is, moeten er veel meer woningen bijgebouwd worden. In dorpen en in steden. Voor ouderen en voor jongeren, voor starters, doorstromers en statushouders. Voor mensen met een kleine of een grotere beurs. De PvdA wil snel meer woningen laten bouwen: woningen die betaalbaar zijn, die passen bij de regio, en die geschikt zijn voor de toekomst.