Bereikbare provincie

Om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren, willen we zowel investeren in het openbaar vervoer en de fiets als in slimme oplossingen voor het autoverkeer.

Zuid-Holland is een verstedelijkte provincie met veel mobiliteit. Die bereikbaarheid staat onder de druk. Het gebruik van wegen, spoorwegen en waterwegen is op sommige plaatsen zo intensief, dat de infrastructuur het niet aankan.Dat is niet goed voor de economie en ons vestigingsklimaat.  Om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren, wil de PvdA zowel investeren in het openbaar vervoer en de fiets als in slimme oplossingen voor het autoverkeer.