Statenleden

Rosalie Bedijn

Rosalie Bedijn

Fractievoorzitter Provinciale Staten / #4 kandidaat Statenlid 2023

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie
Paulien van der Hoeven

Paulien van der Hoeven

Lid Provinciale Staten / #9 kandidaat Statenlid 2023

Financiën, Bestuur en Cultuur
Evelyn Hijink

Evelyn Hijink

Lid Provinciale Staten / #11 kandidaat Statenlid 2023

Klimaat en Energie, Landbouw en Stikstof en Recreatie.
Willem Minderhout

Willem Minderhout

Lid Provinciale Staten / # 22 kandidaat Statenlid 2023

Groen, Milieu, Verkeer en Vervoer en Internationaal
Jeroen Moors

Jeroen Moors

Fractiemedewerker Provinciale Staten